ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10      ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ทรูปลูกปัญญา
   DLIT
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    คู่มือการจัดการเว็บกลุ่ม 10 สำหรับผู้ดูแลระดับโรงเรียน
Breaking News
  Latest News
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
 
งานวิชาการ
1   โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
โดย:นายฉลวย แก้วเรือง /โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ เมื่อ 31 มีนาคม 2561 เวลา20:26:31
2   โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
โดย:นายฉลวย แก้วเรือง /โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ เมื่อ 31 มีนาคม 2561 เวลา20:21:08
3   โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
โดย:นายฉลวย แก้วเรือง /โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ เมื่อ 31 มีนาคม 2561 เวลา20:09:36
4   จัดทำรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนและรายงานการจบการศึกษา
โดย:นางมัณฑนา เสาหล่อน/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาท เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา23:59:51
5   การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC)
โดย:นางมัณฑนา เสาหล่อน/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาท เมื่อ 31 มีนาคม 2561 เวลา00:15:51
6   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โดย:นายธงชัย กัลยา/โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา23:20:22
7   จัดทำแผนการสอนแบบบุรณาการศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน
โดย:นางมัณฑนา เสาหล่อน โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาท เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา23:03:35
8   การทดสอบการอ่านออกการเขียนได้
โดย:นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก/โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา19:49:23
9   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
โดย:นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก/โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา18:26:49
10   กิจกรรมไหว้ครู
โดย:แก่งกุดโดกโมเดล เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา18:32:26
11   เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
โดย:แก่งกุดโดกโมเดล เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา18:32:52
12   เลือกประธานนักเรียน นำนักเรียนปฏิบัติธรรม
โดย:นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก/โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา18:03:52
13   กิจกรรมทัศนศึกษาและปัจฉิมนิเทศ
โดย:แก่งกุดโดกโมเดล เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา18:03:20
14   พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โดย:นายพูลทรัพย์ หารพะยอม/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา05:51:13
15   กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
โดย:นายพูลทรัพย์ หารพะยอม/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา05:51:39

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
ภาพรวมงานตามโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน
จำแนกรายโรง
ผู้ดูแลระบบ = 0
นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา/โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน = 0
นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์/โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ = 0
นางสาวสุนิสา นาดี/โรงเรียนบ้านนาล้อม = 0
นางสาวจิรภิญญา ชัยสาสตร์/โรงเรียนบ้านป่าส่าน = 0
นางสาวศศิกานต์ อุตถา/โรงเรียนบ้านโนนบ่อ = 0
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ = 0
นางสาวพิฐชญาณ์ คำงาม/โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู = 0
ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย วิมานทอง/โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86 = 0
นายกิตติคุณ วงศ์อนันต์/โรงเรียนบ้านชาด = 0
นางมัตติกา โคตรศิลา/โรงเรียนบ้านบ่อแก = 0
นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา = 0
นางสาวศศิธร ยอดป้องเทศ/โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น = 0
นางสาวอำพิกา เกื้อเกิน/โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก = 0
นางสาวพรชนก ตรีพรม/โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล = 0
นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย = 0
นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาท = 0
นายบดีดล สาเสน/แก่งกุดโดกโมเดล = 0
= 3
= 3
= 3
= 1
= 3
= 2
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท

ลืมรหัสผ่าน โทร 0981649571
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
 บ้านดงกลาง
 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   23 คน

สถิติปีนี้:        267 คน

สถิติทั้งหมด: 12321 คน