ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10      ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   ทรูปลูกปัญญา
   DLIT
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    คู่มือการจัดการเว็บกลุ่ม 10 สำหรับผู้ดูแลระดับโรงเรียน
Breaking News
  Latest News
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลป

               วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพ...
    รับรางวัลผลงานดีเด่น Coding “Coding Achievement Awards”ครั้งที่ 2/2566

             วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นำโ...
    บุญข้าวประดับดิน

วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรีย

วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตตามคู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป

วันที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรี

วันที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธ ที่  ๖ กันยายน  ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้น อ...
    กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp 2023) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน...
    เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๑ (กลุ่ม๑

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลา...
    ต้อนรับคุณครูคนใหม่

       วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเ...
    เข้าร่วมอบรมโครงการนักเรียน อย.น้อย

       วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖  ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  นำนักเรี...
    ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2566   นาย.ภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการ...
    การแข่งขัน เดิน – วิ่งการกุศล สพป.ขอนแก่น เขต ๑ วิ

         วันอาทิตย์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นำโดย นายสุ...
    ค่ายภาษาอังกฤษ (EngLish Camp ๒๐๒๓)

        วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นำนักเรียน...
    เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๑ (กลุ่ม๑

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่...
    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โด...
    วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้ดำเนินการจัดงานทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์ หลังใหม...
    การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566  ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้เข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบ...
    การอบรมสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้ เข้าร่วมการอบรมสภานักเรียน ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักร

         วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้เข้าร...
    รางวัลผลงานดีเด่น Coding Achievement Awards ผลงานประเภทครู Unplugged Codi

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แ...
    รางวัลผลงานดีเด่น Coding Achievement Awards ผลงานประเภทครู Plugged Coding

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แ...
     รางวัลผลงานดีเด่น Coding Achievement Awards ประเภทผู้บริหาร

         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนว...
    มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

       วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  นายสุริยา  ฤา...
    รางวัลนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจั

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกา...
    วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๖

      วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นำโดย นายสุริย...
    กิจกรรมวันแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีกา...
    กิจกรรมวันแม่

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการรงเรียนบ้านหินเหิบศิ...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการนำเทคโน

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในการ นำเทคโนโล

      วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เข้าร่วมอบรมเช...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในการนำเทคโ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในการนำเทคโ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูโชต...
    BBQ Party

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 เจ้าภาพ คุณแม่เสาวณี  สีสองงเมือง            คุณอรัญญา ...
    กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศร...
    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษ

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ...
    วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายปัจจัย ถวายเทียนพรรษา ...
    วันเข้าพรรษา

๒ สิงหาแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ ชุมชนบ้านพระยืนร่วมใจ อนุรักษ์ประเพณีไทย น้อมกราบบูชาพระร...
    บุคคลต้นแบบ ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับ

ตามที่ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ กำหนดให้ มีการค้นหาต้นแบบ นั...
    ขอขอบพระคุณ พันโท ปนิธิ ศรีจิวังษา สร้างฐานพระ

     ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พันโท ปนิธิ  ศรีจิวังษา ผู้บังคับกองพันท...
    ศึกษาดูงานฯ ร่วมงานมุทิตาจิต กลุ่ม ๑๐ (พระยืน)

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นำโดยนายสุริยา  ฤาชาก...
    ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรี

          วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายพูลทรัพย์  หารพะยอม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต...
    วันเข้าพรรษา

      วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นำโดยนายสุริยา ฤาช...
    คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน

      วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ทำการสอบคัดกรองควา...
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อ และหลักสูตรที

 ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏ...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประส...
    เข้าร่วมและรับรางวัลงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นำโดย ดร.กรกช วรรณไชย ผู้อำนวยการ...
    ศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นำโดย ดร.กรกช วรรณไชย ผู้อำนวยก...
    วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นำโดย ดร.กรกช วรรณไชย ผู้อำนวยก...
    รับมอบเสื้อนักเรียน

           วันพฤหัสบดี ที่  ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ ทางเทศบาลตำบลบ้านโต้น นำโดย นายสุรสิ...
    ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน

           วันพุธ ที่  ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  นำนัก...
    การเข้าค่ายวิชาการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมการเข้าค่ายวิชา...
    การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้อ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลพระยืน ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้แก่นัก...
     อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใ

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิ...
    อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้า...
    ตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียนชั้นอนุบาล-ม.3

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อร่วมกับโรงพยาบาลพระยืน ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพฟันใ...
    อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้สู่ฐานสม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัต...
    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันคล้ายวันสถาปนา สำนักง

วันศุกร์ ที่  ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นำโดยนายสุริยา  ฤาชากู...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท

ลืมรหัสผ่าน โทร 0981649571
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
 บ้านดงกลาง
 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   23 คน

สถิติปีนี้:        267 คน

สถิติทั้งหมด: 12321 คน