ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1

ผู้ดูแลระบบ

บุคลากร

20

ข่าวความเคลื่อนไหว

41

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

2

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10   

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่
ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2566   นาย.ภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 2 ท่านไ... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึก... นางโชติมา หมื่นสีพรม/โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาองค์กร
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาองค์กร

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูโชติมา  หมื่นสีพรม ครูจักรพันธ์  กองจ... นางโชติมา หมื่นสีพรม/โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาองค์กร
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาองค์กร

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูโชติมา  หมื่นสีพรม ครูจักรพันธ์  กองจ... นางโชติมา หมื่นสีพรม/โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์อ่านต่อ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ในวันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  กองลูกเสือสำรอง กองลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์  ได... นางโชติมา หมื่นสีพรม/โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์อ่านต่อ

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ พร้อมด้วย ศน.วราวุธ ปัทถาพงษ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ พร้อมด้วย ศน.วราวุธ ปัทถาพงษ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ พร้อมด้วย ศน.วราวุธ ปัทถาพงษ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึก... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในการนี้โรงเรียนได้จัดงานแสดงความยิน... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

อบรมเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
อบรมเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างว... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

ค้นพบช้างเผือกในป่าใหญ่
ค้นพบช้างเผือกในป่าใหญ่

และแล้วก็ค้นพบช้างเผือกในป่าใหญ่#รางวัลชนะเลิศ #การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสต... รร.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นอ่านต่อ

โรงเรียน 4 ภาษา โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
โรงเรียน 4 ภาษา โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

โรงเรียน 4 ภาษา โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ต.หนองแวง อ.พระยืน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน สพป.ขอนแก่น เ... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

วันแม่ 2565
วันแม่ 2565

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทีฑายุกา โหตุ มหาราชินี #โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู #โรงเรียนบ้านแก่นประดู่... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ณ รร.หนองโพธิ์ประชานุกูล
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ณ รร.หนองโพธิ์ประชานุกูล

8 ส.ค. 65 กลุ่มเครือข่ายฯ ที่10 พระยืน จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ณ รร.หนองโพธิ์ประชานุกูล  โดยมีนายโอภาส สิงห์สีดา ปร... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายฤาชัย สุทธิวงศ์
นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมือถือ : 0891521182Line: 0891521182ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 098-164-9571
นายวิรุณพงศ์ สมชม
นายวิรุณพงศ์ สมชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
นายสุริยา ฤาชากูล
นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา http://www.banton.ac.th เบอร์โทรศัพท์  0879739564 E-mail  suriya.s9564@gmail.com​
นายโอภาส สิงห์สีดา
นายโอภาส สิงห์สีดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์86)ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
นายพรชัย บุญยืน
นายพรชัย   บุญยืนผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางสาวชลธิชา ชัยชนะเบอร์โทร 085-4590891 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  
ดร.กรกช วรรณไชย
ดร.กรกช   วรรณไชยผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมือถือ ......................
นายประยงค์ พรมพิลา
นายประยงค์   พรมพิลาผอ.ร.ร.บ้านชาด
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา https://www.youtube.com/channel/UCTl_gGTk0Zvo-T9uRpJT2qg?view_as=subscriber  ...

ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม เรื่อง รักแท้ (เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ)

คลิกเพื่อชม https://youtu.be/eDhMhHQBmX8?list=PLAS5d0VHqCStOECuqj0NvCYqnXQatDoRZ #ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง รักแท้ #โดยทีมงาน ศรีพิมลฟิล์ม เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ปีการศึกษา 2560 เรื่องย่อ         สมชาติและรัญจวนพบรักและแต่งงานกัน สองคนอยากมีลูกด้วยกันแต่แล้วเขาก็ไม่สมปรารถนาทำให้ต้องไปขอเด็กกำพร้าที่เขาเอามาทิ้งไว้ที่วัดม...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

แสดง 50 รายการ แบบสุ่ม

แสดงทั้งหมด
No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
 

Happy TIMES

Address
  • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น