ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1

นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

บุคลากร

1

ข่าวความเคลื่อนไหว

22

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10   

กิจกรรมวันแห่งชาติ
กิจกรรมวันแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาองค์กร
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาองค์กร

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 เป็นประธานเปิด "การอบรมเ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

BBQ Party
BBQ Party

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 เจ้าภาพ คุณแม่เสาวณี  สีสองงเมือง            คุณอรัญญา  สีสองเมือง            คุณอุดม แ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

BBQ Party
BBQ Party

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 เจ้าภาพ คุณแม่เสาวณี  สีสองงเมือง            คุณอรัญญา  สีสองเมือง            คุณอุดม แ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางกา... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญท... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย นำลูกเสือสามัญเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย นำโดยท่านผู้อำนวยการกฤษติญากรณ์ บุญสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

นิเทศภายในชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2
นิเทศภายในชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2

วันที่​ 17​ มิ.ย.​64​ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการกฤษติญากรณ์ บุญสอน ได้เข้านิเทศภายในชั้นเรียนชั้นอนุบาลปีที่... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

การงเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
การงเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ 15 - 16​ มิ.ย.​2564​  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย​  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย          ในโรงเรียน​ โดยการหาเสียงเ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

   วันที่ 14 มิถุนายน 2564  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยเปิดเรียน 100% เป็นวันแรก​ เจ้าหน้าที่​ อสม. ประจำหมู่บ้าน ได้เข้าคัดกรองนักเรี... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

การอบรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การอบรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564   โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ท่าน ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 1  และ&... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสุริยา ฤาชากูล
นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา http://www.banton.ac.th เบอร์โทรศัพท์  0879739564 E-mail  suriya.s9564@gmail.com​
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางสาวชลธิชา ชัยชนะเบอร์โทร 085-4590891 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 098-164-9571
นายประยงค์ พรมพิลา
นายประยงค์   พรมพิลาผอ.ร.ร.บ้านชาด
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ดร.กรกช วรรณไชย
ดร.กรกช   วรรณไชยผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมือถือ ......................
นายโอภาส สิงห์สีดา
นายโอภาส สิงห์สีดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์86)ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
นายวิรุณพงศ์ สมชม
นายวิรุณพงศ์ สมชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
นายพรชัย บุญยืน
นายพรชัย   บุญยืนผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน
นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมือถือ : 0891521182Line: 0891521182ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม เรื่อง รักแท้ (เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ)

คลิกเพื่อชม https://youtu.be/eDhMhHQBmX8?list=PLAS5d0VHqCStOECuqj0NvCYqnXQatDoRZ #ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง รักแท้ #โดยทีมงาน ศรีพิมลฟิล์ม เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ปีการศึกษา 2560 เรื่องย่อ         สมชาติและรัญจวนพบรักและแต่งงานกัน สองคนอยากมีลูกด้วยกันแต่แล้วเขาก็ไม่สมปรารถนาทำให้ต้องไปขอเด็กกำพร้าที่เขาเอามาทิ้งไว้ที่วัดม...

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา https://www.youtube.com/channel/UCTl_gGTk0Zvo-T9uRpJT2qg?view_as=subscriber  ...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

แสดง 50 รายการ แบบสุ่ม

แสดงทั้งหมด
No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
 

Happy TIMES

Address
  • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น