ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1
[ นายบดีดล สาเสน/แก่งกุดโดกโมเดล] [ นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาท] [ นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย]
[ นางสาวพรชนก ตรีพรม/โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล] [ นางสาวอำพิกา เกื้อเกิน/โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก] [ นางสาวศศิธร ยอดป้องเทศ/โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ]
[ นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา] [ นางมัตติกา โคตรศิลา/โรงเรียนบ้านบ่อแก] [ นายกิตติคุณ วงศ์อนันต์/โรงเรียนบ้านชาด]
[ ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย วิมานทอง/โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86] [ นางสาวพิฐชญาณ์ คำงาม/โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู] [ นายภานุวัฒน์ อดทน/โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์]
[ นางสาวศศิกานต์ อุตถา/โรงเรียนบ้านโนนบ่อ] [ นางสาวจิรภิญญา ชัยสาสตร์/โรงเรียนบ้านป่าส่าน] [ นางสาวสุนิสา นาดี/โรงเรียนบ้านนาล้อม]
[ นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์/โรงเรียนบ้านแก่นประดู่] [ นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา/โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน] [ ผู้ดูแลระบบ]

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10   

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญท... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

ทำบุญวันวิสาขบูชา ๒๕๖๖
ทำบุญวันวิสาขบูชา ๒๕๖๖

        วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  นายสุริยา  ฤาชากูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา คณะครู และ... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยนายสุริยา  ฤา... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยนายสุริยา  ฤา... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ดำเนินจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิจารณ... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นำโดย ดร.กรกช วรรณไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ดำเน... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

มอบเงินอุดหนุนรายหัว
มอบเงินอุดหนุนรายหัว "ค่าเครื่องแบบนักเรียน"

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเปิ... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ซ... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในการนี้โรงเรียนได้จัดงานแสดงความยิน... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรีย... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

อบรมเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
อบรมเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างว... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

อบรม”การพัฒนาครูผู้ช่วยมืออาชีพ” รุ่นที่ ๑
อบรม”การพัฒนาครูผู้ช่วยมืออาชีพ” รุ่นที่ ๑

วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยมืออาชีพ รุ่นที่ ๑ ณ หอประ... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายฤาชัย สุทธิวงศ์
นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
นางนิศา รู้จัก
นางนิศา  รู้จักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าส่าน  
นายพรชัย บุญยืน
นายพรชัย   บุญยืนผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน
ดร.กรกช วรรณไชย
ดร.กรกช   วรรณไชยผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมือถือ ......................
นายสมคิด กัญญพันธุ์
นายสมคิด  กัญญพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
นายโอภาส สิงห์สีดา
นายโอภาส สิงห์สีดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์86)ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางสาวชลธิชา ชัยชนะเบอร์โทร 085-4590891 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  
นายวิรุณพงศ์ สมชม
นายวิรุณพงศ์   สมชม ผอ.รร.บ้านดงกลาง(แก่งกุดโดกโมเดล)
นายสิทธิชัย เขจรไชย
นายสิทธิชัย   เขจรไชย ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก
นายสมคิด กัญญพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
นายสุริยา ฤาชากูล
นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา http://www.banton.ac.th เบอร์โทรศัพท์  0879739564 E-mail  suriya.s9564@gmail.com​
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 098-164-9571
นายประยงค์ พรมพิลา
นายประยงค์   พรมพิลาผอ.ร.ร.บ้านชาด
นางอัจฉราพร อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมือถือ : 0891521182Line: 0891521182ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ
นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา https://www.youtube.com/channel/UCTl_gGTk0Zvo-T9uRpJT2qg?view_as=subscriber  ...

ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม เรื่อง รักแท้ (เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ)

คลิกเพื่อชม https://youtu.be/eDhMhHQBmX8?list=PLAS5d0VHqCStOECuqj0NvCYqnXQatDoRZ #ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง รักแท้ #โดยทีมงาน ศรีพิมลฟิล์ม เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ปีการศึกษา 2560 เรื่องย่อ         สมชาติและรัญจวนพบรักและแต่งงานกัน สองคนอยากมีลูกด้วยกันแต่แล้วเขาก็ไม่สมปรารถนาทำให้ต้องไปขอเด็กกำพร้าที่เขาเอามาทิ้งไว้ที่วัดม...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

แสดง 50 รายการ แบบสุ่ม

แสดงทั้งหมด
No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น