ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1
 

ค่ายภาษาอังกฤษร.ร.บ้านป่าหม้อหนองคู


เมื่อ [2021-09-16 13:38:06]

วันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู แก่นประดู่ ได้เข้าค่ายวิชาการออนไลน์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา" ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting โดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน ๖ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมอบหมายให้คุณครูสมพร  "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนว Active Learningทองสวย ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการเข้าค่ายวิชาการออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ได้ นักเรียนกระตือรือร้นให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

1).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10   

ค่ายภาษาอังกฤษร.ร.บ้านป่าหม้อหนองคู
ค่ายภาษาอังกฤษร.ร.บ้านป่าหม้อหนองคู

วันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู แก่นประดู่ ได้เข้าค่ายวิชาการออนไลน์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา" ผ่านแอปพลิเค... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site

  วันที่ 15 กันยายน 2564 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site โดยใช้วิธีสลับชั้นเรียน ซึ่งทางโรงเรีย... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ ON SITE
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ ON SITE

วันที่ 14 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลพระบุ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ ON SITE
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ ON SITE

วันที่ 14 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลพระบุ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 12 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในวาระเร่งด่วน... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

กิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน์ สำหรับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน์ สำหรับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้เข้าร่วมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน์ สำหรับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ให้การสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ให้การสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

  วันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.กรกช วรรณไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท และคุณครูชาฒิดา จันตำรา ได้นำนักเรียน เด็กหญ... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

มอบทุนนักเรียน ทุนเสมอภาค
มอบทุนนักเรียน ทุนเสมอภาค

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มอบทุนกา... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On Hand ตามตารางสอนปกติ  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On Hand ตามตารางสอนปกติ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การร... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

นายอำเภอพระยืน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
นายอำเภอพระยืน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก

นายอำเภอพระยืน  ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก เมื่อ 30 มิถุนายน 2564 เวลา14:30:40... นางสาวอำพิกา เกื้อเกิน/โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกอ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย นำโดยท่านผู้อำนวยการกฤษติญากรณ์ บุญสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายฤาชัย สุทธิวงศ์
นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
นายวิรุณพงศ์ สมชม
นายวิรุณพงศ์   สมชม ผอ.รร.บ้านดงกลาง(แก่งกุดโดกโมเดล)
นายสุริยา ฤาชากูล
นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา http://www.banton.ac.th
นายสมคิด กัญญพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
นายพรชัย บุญยืน
นายพรชัย   บุญยืนผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน
นายประยงค์ พรมพิลา
นายประยงค์   พรมพิลาผอ.ร.ร.บ้านชาด
นายสิทธิชัย เขจรไชย
นายสิทธิชัย   เขจรไชย ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก
นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
นายสุวรรณ  อิ่มสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 098-164-9571
ดร.กรกช วรรณไชย
ดร.กรกช   วรรณไชยผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมือถือ ......................
นางนิศา รู้จัก
นางนิศา  รู้จักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าส่าน  
นายวิรัช จันทร์เพ็ง
นายวิรัช   จันทร์เพ็ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  
นายสมคิด กัญญพันธุ์
นายสมคิด  กัญญพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
นายประมูล พรมกรรณ์
นายประมูล พรมกรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ
นายโอภาส สิงห์สีดา
นายโอภาส สิงห์สีดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์86)ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา https://www.youtube.com/channel/UCTl_gGTk0Zvo-T9uRpJT2qg?view_as=subscriber  ...

ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม เรื่อง รักแท้ (เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ)

คลิกเพื่อชม https://youtu.be/eDhMhHQBmX8?list=PLAS5d0VHqCStOECuqj0NvCYqnXQatDoRZ #ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง รักแท้ #โดยทีมงาน ศรีพิมลฟิล์ม เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ปีการศึกษา 2560 เรื่องย่อ         สมชาติและรัญจวนพบรักและแต่งงานกัน สองคนอยากมีลูกด้วยกันแต่แล้วเขาก็ไม่สมปรารถนาทำให้ต้องไปขอเด็กกำพร้าที่เขาเอามาทิ้งไว้ที่วัดม...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

แสดง 50 รายการ แบบสุ่ม

แสดงทั้งหมด
No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
 

Happy TIMES

Address
  • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น