ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1
 

การมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา


เมื่อ [2021-05-03 11:00:09]

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา โดยนายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้มอบทุนโครงการนักเรียนทุนเสมอภาค จาก กสศ. ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน ๔ ทุน เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับ

การดูแลนักเรียนทุนเสมอภาค

ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10   

การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google site และการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Shotcut
การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google site และการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Shotcut

วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย โปรมแกรม Goog site และการตัดต่อวิดีโอเบื... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

การมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา โดยนายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้มอบทุนโครงกา... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

บริษัท CP-RAM จำกัด ได้มอบน้ำดื่มและขนมปังเลอแปงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
บริษัท CP-RAM จำกัด ได้มอบน้ำดื่มและขนมปังเลอแปงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

วันที่ 9 เมษายน 2564  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจำนวน 60 แพ็ค และขนมปังเลอแปงจำนวน 100 ชิ้น จาก บริษัท CP-RAM จ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

บริษัท CP-RAM จำกัด ได้มอบน้ำดื่มและขนมปังเลอแปงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
บริษัท CP-RAM จำกัด ได้มอบน้ำดื่มและขนมปังเลอแปงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

วันที่ 9 เมษายน 2564  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจำนวน 60 แพ็ค และขนมปังเลอแปงจำนวน 100 ชิ้น จาก บริษัท CP-RAM จ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6

     วันที่ 8 เมษายน 2564  ช่วงเช้าโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ อนุบ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ทุน   มอบทุน... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนกลางพื้นฐาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนกลางพื้นฐาน

วันที่ 3 เมษายน 2564               นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

นำนักเรียนเดินทางทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำนักเรียนเดินทางทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย โดยนางสาวกฤษติญากรณ์  บุญสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2563
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย   ได้ดำเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการพัฒนา... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้รับความอนุเคราะห์ล้อยางเก่า จากบริษัท เบสไทม์ จำกัด และ บริษัท ขอนแก่นการยาง
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้รับความอนุเคราะห์ล้อยางเก่า จากบริษัท เบสไทม์ จำกัด และ บริษัท ขอนแก่นการยาง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้รับความอนุเคราะห์ล้อยางเก่า จากบริษัท เบสไทม์ จำกัด และ บริษัท ขอนแก่นการยาง จำนว... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา
ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 นำโดย นายฤาชัย  สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม พร้อมด้วยคณะครูได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและม... นางสาวสุนิสา นาดี/โรงเรียนบ้านนาล้อมอ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2   ประจำเดือนเมษายน 2564
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2564

... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายโอภาส สิงห์สีดา
นายโอภาส สิงห์สีดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์86)ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
นายประมูล พรมกรรณ์
นายประมูล พรมกรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ
นายวิรุณพงศ์ สมชม
นายวิรุณพงศ์   สมชม ผอ.รร.บ้านดงกลาง(แก่งกุดโดกโมเดล)
นายสุริยา ฤาชากูล
นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา http://www.banton.ac.th
นายวิรัช จันทร์เพ็ง
นายวิรัช   จันทร์เพ็ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  
นางนิศา รู้จัก
นางนิศา  รู้จักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าส่าน  
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 098-164-9571
นายประยงค์ พรมพิลา
นายประยงค์   พรมพิลาผอ.ร.ร.บ้านชาด
นายสิทธิชัย เขจรไชย
นายสิทธิชัย   เขจรไชย ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก
นายสมคิด กัญญพันธุ์
นายสมคิด  กัญญพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
นายสมคิด กัญญพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
นายพรชัย บุญยืน
นายพรชัย   บุญยืนผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
นายสุวรรณ  อิ่มสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ดร.กรกช วรรณไชย
ดร.กรกช   วรรณไชยผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมือถือ ......................

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม เรื่อง รักแท้ (เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ)

คลิกเพื่อชม https://youtu.be/eDhMhHQBmX8?list=PLAS5d0VHqCStOECuqj0NvCYqnXQatDoRZ #ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง รักแท้ #โดยทีมงาน ศรีพิมลฟิล์ม เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ปีการศึกษา 2560 เรื่องย่อ         สมชาติและรัญจวนพบรักและแต่งงานกัน สองคนอยากมีลูกด้วยกันแต่แล้วเขาก็ไม่สมปรารถนาทำให้ต้องไปขอเด็กกำพร้าที่เขาเอามาทิ้งไว้ที่วัดม...

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา https://www.youtube.com/channel/UCTl_gGTk0Zvo-T9uRpJT2qg?view_as=subscriber  ...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

แสดง 50 รายการ แบบสุ่ม

แสดงทั้งหมด
No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
 

Happy TIMES

Address
  • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น