ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1
 

ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา


เมื่อ [2021-04-08 14:33:46]

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 นำโดย นายฤาชัย  สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม พร้อมด้วยคณะครูได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนความกตัญญูกตเวทีต่อครูและความรักต่อโรงเรียน  อีกทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 12 ทุน ทุนละ 500 บาท  รวมเป็นเงิน 6,000 บาท และได้ถือโอกาสนี้แนะนำครูที่มาบรรจุใหม่  2 คน คือ 1) นางสาวฐิติชญา  บุญเติม 2) นางสาวปนัดดา  ปัตลา ให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้รู้จักอย่างเป็นทางการ

ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10   

บริษัท CP-RAM จำกัด ได้มอบน้ำดื่มและขนมปังเลอแปงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
บริษัท CP-RAM จำกัด ได้มอบน้ำดื่มและขนมปังเลอแปงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

วันที่ 9 เมษายน 2564  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจำนวน 60 แพ็ค และขนมปังเลอแปงจำนวน 100 ชิ้น จาก บริษัท CP-RAM จ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6

     วันที่ 8 เมษายน 2564  ช่วงเช้าโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ อนุบ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ทุน   มอบทุน... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ทุน   มอบทุน... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนกลางพื้นฐาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนกลางพื้นฐาน

วันที่ 3 เมษายน 2564               นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

นำนักเรียนเดินทางทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำนักเรียนเดินทางทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย โดยนางสาวกฤษติญากรณ์  บุญสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษ... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2563
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย   ได้ดำเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการพัฒนา... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้รับความอนุเคราะห์ล้อยางเก่า จากบริษัท เบสไทม์ จำกัด และ บริษัท ขอนแก่นการยาง
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้รับความอนุเคราะห์ล้อยางเก่า จากบริษัท เบสไทม์ จำกัด และ บริษัท ขอนแก่นการยาง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ได้รับความอนุเคราะห์ล้อยางเก่า จากบริษัท เบสไทม์ จำกัด และ บริษัท ขอนแก่นการยาง จำนว... นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ /โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา
ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 นำโดย นายฤาชัย  สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม พร้อมด้วยคณะครูได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและม... นางสาวสุนิสา นาดี/โรงเรียนบ้านนาล้อมอ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2   ประจำเดือนเมษายน 2564
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2564

... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1   ประจำเดือนเมษายน 2564
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2564

... นายเดชณรงค์ เคนคำภา/โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทอ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ Google Site
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ Google Site

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นำโดย นายสุริยา  ฤาชากูลและคณะครูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บ... นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายประยงค์ พรมพิลา
นายประยงค์   พรมพิลาผอ.ร.ร.บ้านชาด
นางนิศา รู้จัก
นางนิศา  รู้จักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าส่าน  
นายสุริยา ฤาชากูล
นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา http://www.banton.ac.th
นายสมคิด กัญญพันธุ์
นายสมคิด  กัญญพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
นายวิรัช จันทร์เพ็ง
นายวิรัช   จันทร์เพ็ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  
นายโอภาส สิงห์สีดา
นายโอภาส สิงห์สีดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์86)ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
นายประมูล พรมกรรณ์
นายประมูล พรมกรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ
นายพรชัย บุญยืน
นายพรชัย   บุญยืนผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน
ดร.กรกช วรรณไชย
ดร.กรกช   วรรณไชยผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมือถือ ......................
นายวิรุณพงศ์ สมชม
นายวิรุณพงศ์   สมชม ผอ.รร.บ้านดงกลาง(แก่งกุดโดกโมเดล)
นายสิทธิชัย เขจรไชย
นายสิทธิชัย   เขจรไชย ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก
นายฤาชัย สุทธิวงศ์
นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
นางสาวกฤษติญากรณ์​ บุญสอน​
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ
นายสุวรรณ  อิ่มสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 098-164-9571
นายสมคิด กัญญพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม เรื่อง รักแท้ (เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ)

คลิกเพื่อชม https://youtu.be/eDhMhHQBmX8?list=PLAS5d0VHqCStOECuqj0NvCYqnXQatDoRZ #ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง รักแท้ #โดยทีมงาน ศรีพิมลฟิล์ม เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ปีการศึกษา 2560 เรื่องย่อ         สมชาติและรัญจวนพบรักและแต่งงานกัน สองคนอยากมีลูกด้วยกันแต่แล้วเขาก็ไม่สมปรารถนาทำให้ต้องไปขอเด็กกำพร้าที่เขาเอามาทิ้งไว้ที่วัดม...

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา https://www.youtube.com/channel/UCTl_gGTk0Zvo-T9uRpJT2qg?view_as=subscriber  ...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

แสดง 50 รายการ แบบสุ่ม

แสดงทั้งหมด
No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
 

Happy TIMES

Address
  • ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 พระยืน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น